Mot

€ 550,00

Mot        Innerlijk Licht        Getal 18

Het is een verhaal over een wonderbaarlijke Mot die naar de Aarde
kwam om een nieuwe kalender op te stellen. Dit gebeurde in de tijd
dat er nog geen mensen geofferd werden. Op een dag riep
vuurstenen Dolk een schitterend licht als een klein zonnetje aan dat
aan de noordelijke hemel verscheen. Het zweefde vele dagen boven
de boomtoppen bij een dorpje van de oorspronkelijke bewoners.
De mensen kwamen vol ontzag bij elkaar en keken naar het licht,
dat net zo helder was als de Zon. Het verlichtte de nacht en
veranderde deze in de dag. Niemand had ooit zo iets mysterieus
gezien. De bol van licht die vanuit de lucht naar beneden kwam,
landde op een heuveltop, op een plek waar vuursteen werd
gevonden. Het licht was oogverblindend en de mensen konden er
alleen maar in bewondering door hun oogleden naar deze
gebeurtenis gluren.

Het verhaal gaat nog even door maar uiteindelijk zei het
Lichtwezen, die een profetisch doel had: ”Ik zal over jullie waken
maar ik zal pas in de volgende wereld bij jullie terug komen. Om
jullie voor te bereiden op de nieuwe Zon, zal ik Mot bij jullie achter
laten, als leraar en als teken voor mijn toekomstige terugkeer. Trek
lering uit zijn wijsheid”.

Uitleg doek
Het Vuurstenen Mes symboliseert de terugkeer van de Lichtwezens.
Mot is de wachter bij de poort waardoor de Lichtwezens terug
keren. Zij vertegenwoordigen de hereniging.
De ogen op haar vleugels symboliseren het vermogen om in de
bovennatuurlijke wereld te schouwen.
Net zoals Mot door vuur wordt aangetrokken, zullen onze ego ’s in
rook opgaan.

Mot vertegenwoordigt de zoektocht naar het Licht. Zij cirkelt om
het Licht heen en streeft er naar één te worden met het Licht.18,
het getal van de kaart Mot, vertegenwoordigt dat wat verborgen is
en 18 is ook het getal van je innerlijk wezen. Hij symboliseert inzicht
en licht.