Sindona

€ 975,00

Sindona, het linnen kleed

Op het negende uur sterft Jezus. De zonsverduistering, die duurt vanaf het zesde uur en symboliseert de godverlatenheid van de mens.

Als Jezus zijn geest in handen geeft van God vindt er een verschuiving plaats naar het getal negen. Het getal drie verwijst naar compleetheid en perfectie. Het getal negen, het product van drie maal drie, verwijst naar de transformatie van de drie aspecten van de mens: lichaam, gevoel en denken  

Vanuit negen wordt het nieuwe geboren (denk aan de zwangerschap bij de mens). Het sterven van Jezus op het negende uur is daarmee een verwijzing naar een wedergeboorte.

Op drie manieren wordt het getal negen op dit doek vertaald waarbij het witte linnen kleed, Sindona, staat voor loslaten en onthechting. 

Maak van loslaten je levensmotto. Let it go!