Vruchtbaarheid / museumglas

€ 400,00

Links onder onstaat een lijn / energie waaruit een vrouw figuur / draagster van het leven / onstaat. De witte ster rechts symboliseert eeuwig licht / steun in de rug /. Vruchten worden zichtbaar.